Ex Industries.

Ex Industries.

Ex Industries is als autonome onderneming in 2008 opgericht te Deinze. Sindsdien fungeert het als onafhankelijke verdeler van elektrische apparatuur en beveiliging systemen voor omgevingen waar explosiegevaar heerst en de Atex richtlijn van toepassing is. In 2018 verhuisde de hoofdzetel naar Aalter, van waar het tot op heden nog steeds zijn activiteiten uitoefent.

Wij staan in voor de verdeling van verschillende merken met elk hun specifieke producten waarbij de focus ligt op verlichting, op maat gemaakte behuizingssystemen en schakelapparatuur. Een doorgedreven kennis van de producten en een competentie inzake wetgeving en normering is onze toegevoegde waarde en maken Ex Industries een ideale partner om accuraat te handelen.

Om de kwaliteit te garanderen verdeelt en levert Ex Industries enkel producten en beveiligingssystemen waarvan de kwaliteit en veiligheid gewaarborgd is door certificaten van geaccrediteerde instanties.

Markt en klanten.

Markt en klanten.

Onze klanten bevinden zich hoofdzakelijk in de (petro-) chemische, farmaceutische, voedingsindustrie en hun toeleveranciers in de hoedanigheid van productie-sites, installateurs, apparatenbouwers en groothandel.

Geografisch gezien is West-Europa de grootste afzetmarkt. De voortdurende globalisering zorgt echter voor een groeiende afzet naar het Midden Oosten, Afrika en Amerika.

Ex Industries staat waar gevraagd en nodig zelf in voor de Export buiten de Europese Unie waarbij douane, financiële en administratieve formaliteiten voor eigen rekening genomen worden om onze klanten te ontlasten.

Duurzaam ondernemen.

Duurzaam ondernemen.

Om onze planeet leefbaar te houden zet Ex Industries in op duurzaam ondernemen en streeft het naar een zo laag mogelijke CO2-uitstoot door elektrische energie uit zonnepanelen te halen voor de gebouwen en wagenpark. Daarnaast wordt ingezet op hernieuwbare verpakkingsmaterialen en recyclage van afval om onze ecologische voetafdruk optimaal te reduceren.

Het gamma producten omvat enkel producten van leveranciers die net als Ex Industries ethisch ondernemen en afzien van uitbuiting inzake arbeid, gebruik van zorgwekkende grondstoffen en grondstoffen met illegale herkomst.

Ex Industries ijvert voor inclusie en gelijkheid van het individu  zonder discriminatie op basis van geslacht, seksuele geaardheid, leeftijd, gezinsstatus, etnische afkomst, nationaliteit, handicap of religieuze overtuiging.